Nowe regulacje prawne - ZAOSTRZONE PROCEDURY REJESTRACYJNE

W związku z dopasowywaniem polskich regulacji prawnych do norm obowiązujących w Unii Europejskiej ponownie zostały podjete prace nad ustawami regulującymi w całości zagadnienia rejestracji pojazdów w Polsce. Nowe regulacje obejmują również sposób i wymogi dotyczące przeglądów rejestracyjnych wraz ze zmianami. Prezentujemy tutaj projekty gotowej ustawy.Określa ona szczegółowe wymagania techniczne, homologacyjne, proceduralne, celem dopuszczenia nowych typów pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części do ruchu drogowego na terytorium Unii Europejskiej. Nadrzędną rolą tej Dyrektywy jest doprowadzenie do sytuacji, w której stosowane w każdym państwie UE osobne procedury homologacji typu pojazdu, przedmiotów wyposażenia i części, zastąpione zostaną zharmonizowaną procedurą homologacji typu.   Ocena Skutków Regulacji Ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy

Ocena Skutków Regulacji Plik pdf 376.01 KB Pobierz plik
Ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego Plik pdf 733.41 KB Pobierz plik
Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy Plik pdf 427.75 KB Pobierz plik

powrót