Sertifikaadid

Selleks, et saada MB ja VW sõidukitele M2 kategooria bussideks ümberehitamisel kahe-aastane garantii ja tõsta piirkiiruse määra 100 km/h, on vajalik kirjalik tüübikinnitus. Tüübikinnitus antakse välja sõiduki müümisel.

Teine oluline dokument, mis on vajalik, et sõita  seaduslikult EL teedel kiirusega 100 km/h, on DEKRA sertifikaat, mis samuti väljastatakse meie sõidukitele.

Need kaks sertifikaati on olulised bussivedude seaduslikuks ja turvaliseks teostamiseks.

Me soovitame tungivalt tutvuda tootja dokumentatsiooniga, enne kui otsustate osta M2 kategooria bussi. Ainult mõned Poola ettevõtted suudavad esitatud tingimusi täita.

Omavoliline luku eemaldamine toob automaatselt kaasa kahe-aastase tehasegarantii kaotamise.

Kui te ei saa tootjalt uuele bussile tüübikinnituse koopiat, siis tootjatehase garantii kaotab kehtivuse ja see võib kaasa tuua teile lisakulutusi. Pidage nõu volitatud edasimüüjaga. Tuginedes eelpool toodule, väljastatakse uue bussiga koos lubatud 100 km/h sõidukiiruse tunnistus, mida nõuab ARK, tehniline ülevaatus ja vajadusel liikluspolitsei. 

Meie poolt ehitatud tooted on toodetud spetsiaalses keskkonnas ja kvalifitseeritud tööjõu poolt. Omame kvaliteedi sertifikaati ISO 9001:2015 väljastatud Novembris 2005  TUV Rheinland poolt. Kõik tootmises kasutatud tehnilised elemendid ja materjalid on tüübikinnitusega ja/või põhjalikult testitud vastavalt nende kasutusalale. Need on interjööri viimistlusmaterjalid, turvavööde kinnituse konstruktsioonid ja istmed.  Istmed on toodetud Intap ja Automet poolt ning omavad nõutud tüübikinnituse sertifikaati. Me väljastame tüübikinnituse sõidukitele, mida me toodame vastavuses tüübikinnituse protseduuridele. Tüübikinnituse nr on 906 KA 50 nr_PL*3856*00.

Novembris 2007.a sai meie ettevõte DEKRA 200718631-R sertifikaadi, mis lubab tõsta busside algset 90 km/h (TIR lubatud) maksimaalset sõidukiirust kuni 100km/h. Sertifikaat annab õiguse sõita kuni 100 km/h  Poolas, EL maades ja Skandinaavias. Need muudatused ei mõjuta tootjatehase garantiid kuna on tehtud vastavuses MB nõuetega.

N.B Tüübikinnitus on inglise keeles 'Homologation'