Den 10: e internationella mässan för kollektivtrafik - har avslutats.

Den 10: e internationella mässan för kollektivtrafik - det största evenemanget av detta slag i Central-och Östeuropa, har avslutats.
På årets `s utställning lista vi kunde hitta mer än 140 företag från Polen, Tyskland, Belgien, Österrike, Tjeckien, Turkiet, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Ukraina och Sverige. Stads-, förorts-och linjetrafik fordon, turist och special bussar, reservdelar eller utrustning för alla typer av transportfordon var bara en liten del vad presenterades på Kielce utställningen. Som varje år under TRANSEXPO visade de ledande företagen en ny generation fordon som säkerställer högsta standard,komfort körning, men även passagerarnas säkerhet. I salarna i Kielce Mässa kunde man också se bussar som produceras av Auto-Cuby.

Vårt företag presenterade tre bussar:

  • City Line - stadsbuss med lågt golv baserad på Mercedes-Benz Sprinter för 28 passagerare
  • Turist Line - buss med den fullutrustade turist version för 22 + 1 +1 passagerare
  • Turist Line - buss i turist version för 22 + 1 + 1 passagerare

Nedan hittar du en kort fotoreportage.