Sertifiseringer

Foe å beholde 2 års fabrikkgaranti og samtidig kunne kjøre i 100 km/t på Mercedes og VW kjøretøy, kreves en typegodkjennelse for M2 kategori (ombygging til buss). Våre busser er utstyrt med denne godkjenningen, og dokumentasjon på dette følger med alle kjøretøy levert av AutoCUBY.

Et annet viktig dokument som kreves for å kjøre lovlig i 100 km/t i Europa er DEKRA sertifikat. Som også følger med alle våre kjøretøy.

Disse to sertifikatene er avgjørende for lovlig og sikker buss transport.

Vi anbefaler på det sterkeste at produsentens dokumentasjon  av kjøretøyet sjekkes før Dere velger leverandør av en M2 buss. Det er bare noen få selskaper i Polen som kan tilfredsstille desse kravene.

Ikke autorisert fjerning av plomberinger på kjøretøyet, fører til at produsentene 2 års garanti faller bort.

Om du ikke mottar en gjennpart av typegodkjenning eller sertifikat ved overlevering, vil produsentens garanti på basis kjøretøyet bortfalle, og kjøper risikerer å måtte dekke unødige kostnader. Sjekk dette med en autorisert forhandler! Basert på ovenfornevnte prosedyre får våre kunder en tillatelse til å kjøre i 100 km/t. Denne tillatelsen skal følge kjøretøyet under kjøring, og på oppfordring fremvises for kontroll.

Vi produserer våre kjøretøy i spesielt tilpassede haller med kvalifisert fagpersonell. Dette er bekreftet av vårt kvalitetssystem som er sertifisert etter standarden for ISO 9001:2015, som vi fekk første gang i november 2005, sertifiseringen ble utført av TUV Rheinland. Alle elementer som anvendes i produksjonen er typegodkjente og/eller hygjenisk testet, og alle benyttede materialer er godkjent. Det gjelder bl.a. interiør paneler, sikkerhets belter og seter. Setene produseres av flere forskjellige fabrikanter, og disse fabrikantene blir også avkrevd å fremvise tilsvarende sertifikater og typegodkendelser. Vi utsteder typegodkendelser på køretøjerne i henhold til prosedyrene. Dette gjelder for Mercedes-Benz Sprinter 500 serien, med typegodkjenelse; 906 KA 50 nr_PL*3856*00.

I November 2007 fekk AutoCuby sitt neste sertifikat, utstedt av DEKRA; 200718631-R. Dette sertifikatet gir samtlige Mercedes verksteder tillatelse til å heve grensen i bilens fartssperre fra 90 km/t (lastebiler) til 100 km/t (busser). Dette sertifikat tillater samtidig, at bussen kjører med en hastighet på 100 km/t i Polen; EU og Skandinavia. Disse endringene medfører ikke tap av produsentens garantiforpliktelser, så lenge det blir foretatt i henhold til Mercedes sine foreskrevne prosedyrer.

N.B Type Approval is the English translation of 'Homologation'