City versjon

En meget populær type buss for tiden, er busser til transport av et stort antall passasjerer over kortere avstander. Baseret på Mercedes-Benz Sprinter leverer Auto–CUBY bussen ved navn; Sprinter CITY. Denne busstypen leveres som lavgulvsbuss som letter på- og avstigning fra bussen for passasjerene - spesielt tilrettelagt for eldre, rullestolbrukere eller foreldre med barnevogn. Brede dører gir god og enkel tilkomst til bussen. En ekstra fordel er, at CITYkan leveres med rampe så de som har behov for det, sikres en så god tilgang til bussen som mulig. Auto-CUBY Sprinter City brukes til transport av sittende og stående passasjerer i større byer og som intercity buss. Denne modellen er også ideel på ruter, hvor det ikke er behov for store busser. Her vil denne type buss være et fornuftig, økonomisk og miljøvenlig valg. Likelså er disse bussene også populære på steder hvor tilkomst til byens centrum er begrenset for "store" busser.

Auto-CUBY Sprinter City i hovedtrekk:

  • 2 stk. elektriske sidedører
  • lavt gulv
  • rampe for rullestol etc.
  • air condition
  • LED destinationsskilt
  • internt overvåkings system
  • etc.

Vi produserer 3 versjoner av Auto-CUBY Sprinter CITY bussen; En med dobbeldør og lavgulvs areal i den forreste del av kjøretøyet. Den andre har lavgulvs arealet i bakre del av bussen, og den tredje har lavgulvs areal begge steder.

 

Panoramy 


 

Filmy